BKR codering en uw hypotheek is afgewezen?

Miljoenen consumenten staan geregistreerd bij het BKR in Tiel en dat hoeft een hypotheekaanvraag niet in de weg te staan. Het wordt een compleet ander verhaal als u negatief geregistreerd staat bij het BKR.

In zo’n situatie heeft u te maken met een achterstandscodering. Afhankelijk van de soort BKR-codering maakt het uit hoe gemakkelijk of moeilijk u in aanmerking komt voor een hypotheek.

Soorten BKR-registraties

De volgende verplichtingen worden geregistreerd bij het BKR :

 • Een persoonlijke lening;
 • Doorlopend krediet;
 • Creditcard met mogelijkheid tot verspreid betalen van het saldo;
 • Afbetalingen bij online warenhuizen zoals Wehkamp (een zogeheten verzendhuiskrediet);
 • Telecomkrediet voor de aanschaf van een mobiele telefoon op afbetaling.

Kredieten en verplichtingen die niet geregistreerd worden bij het BKR zijn :

 • Een studielening vanuit de overheid;
 • Onderhandse leningen bij derden.

BKR registratie en codering verschil

Wat is het verschil tussen een registratie en een codering? Een positieve registratie bij het BKR is in principe geen probleem. Zodra u een achterstandscodering krijgt heeft u te maken met een negatieve BKR-registratie. Dan ontstaat er mogelijk wel een probleemsituatie.

Na de invoer van deze achterstandscodering kan iedere aangesloten deelnemer bij het BKR toetsen of u in aanmerking komt voor een nieuwe lening of hypotheek. Afhankelijk van de ernstigheid van de codering is het wel of niet mogelijk om in aanmerking voor een hypotheek te komen. Hierna geven wij u een uitleg over de verschillende type coderingen.

Achterstandscodering

Heeft u in het verleden een codering opgelopen door betalingsproblemen dan blijft deze codering 5 jaar zichtbaar. Deze termijn vangt aan op het moment van herstel van deze codering, dus vanaf het moment dat u weer bij bent met betalen en de achterstand hebt ingelopen.

Er zijn 7 soorten coderingen mogelijk die het BKR heeft ingevoerd :

 • Een A-codering staat voor een achterstandsmelding;
 • De H-code van herstelmelding. Vanaf dat moment gaat de vijfjaarstermijn lopen.
 • Een A1-codering : deze code betekent dat er een aflossings- of schuldregeling is getroffen om uw betalingsachterstand op te lossen.
 • Een A2-codering : bij deze codering geeft de geldverstrekker aan dat de lening ineens opeisbaar is geworden. In de meeste situaties is de vordering in zijn geheel overgevoerd naar een incassobureau.
 • Een A3-codering :
  • Er kan sprake van kwijtschelding zijn en er is een bedrag afgesproken wat nog betaalt moet worden, de rest is kwijtgescholden, dan krijgt u een A3-codering met einddatum.
  • De geldverstrekker heeft minimaal € 250 afgeboekt op uw vordering en heeft besloten geen incassotraject op te starten. De vijfjaarstermijn vangt dan niet aan want er volgt geen einddatum.
 • Een A4-codering : het is voor de geldverstrekker niet mogelijk gebleken om contact met u te krijgen en u bent onvindbaar voor de incassoinstanties.
 • Een A5-codering : deze code is uitsluitend voor preventieve betalingsregelingen zoals een rentepauze voor uw hypotheek en is tijdelijk van aard. De code wordt verwijderd zodra u de betalingsregeling bent nagekomen, hierdoor heeft u niet te maken met de vijfjaarstermijn.

BKR gegevens kosteloos in te zien?

Zelf kunt u via de website van het BKR nazien welke kredieten en coderingen er zijn. Ook kredietverstrekkers hebben inzage in het BKR-register.

Sinds de introductie van de AVG is het door het BKR verplicht om geregistreerden kosteloos inzicht te gegeven in de geregistreerde gegevens. Tot 25 mei was er alleen betaalde optie om inzage te krijgen in uw gegevens. Hoewel het sympathiek lijkt om kostenloos inzicht in uw BKR-gegevens te krijgen is het naar onze mening een schijnoplossing.

De meeste consumenten die gebaat zijn bij inzage hun BKR-gegevens hebben deze behoefte tijdens het kopen van een huis en het aanvragen van een hypotheek. Het BKR geeft aan dat het 28 dagen kan duren alvorens de gegevens verstrekt kunnen worden. Ook dient deze procedure aan te vangen met een schriftelijk verzoek. U zult begrijpen dat tijdens het aanvragen van een hypotheek deze tijd ontbreekt. Gelukkig heeft BKR dan nog steeds wel de betaalde online variant beschikbaar die u wel digitaal en snel kunt raadplegen. Kortom het BKR wil graag blijven verdienen aan uw gegevens en de gratis variant lijkt dan ook een schijnoplossing voor de meeste gebruikers.

Als consument kunt u zich natuurlijk wel voorbereiden door voorafgaand aan het kopen van een woning de BKR-gegevens reeds op te vragen.

Hypotheek met BKR codering afsluiten

Wilt u weten hoe en of u in aanmerking komt voor een hypotheek met BKR codering? Dan zijn er toch vaak mogelijkheden indien u een goede verklaring of uitleg hebt. Dit kan bijvoorbeeld samenhangen met een moeilijke periode of waarbij administratieve kwesties een rol spelen. Ook indien u samen een huis koopt en de andere partner geen codering heeft kan dit een verzachtende omstandigheid zijn.

Beschikt u over een A3 of A4 codering dan is het bijzonder lastig om een hypotheek af te sluiten. Tenzij er aantoonbaar fouten gemaakt zijn door de meldende instantie of een andere logische verklaring voor de melding is valt er overleg te plegen.

Wij raden aan om deze verklaring op papier te zetten. Het kan helpen om de gebeurtenissen in chronologische volgorde te zetten en uit te leggen wat u hebt gedaan om het probleem op te lossen en de oorzaak van de codering toe te lichten. Soms komt het voor dat de meldende instantie per abuis een codering heeft gebruikt of dat men een verkeerd postadres heeft gebruikt.

Hypotheek met NHG en BKR codering afsluiten

Ook een hypotheek met NHG is mogelijk met een BKR codering indien deze voldoet aan de volgende vereisten :

A- of A1-codering waarbij:uit een opgave van het BKR blijkt dat een herstelcode (H) is vermeld;
blijkt dat de desbetreffende lening is afgelost;
blijkens een verklaring van de desbetreffende geldverstrekker de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost;
Lid b en c zijn niet van toepassing indien een hypothecaire geldlening is afgelost vanwege een restschuld op deze lening.
Quickscan hypotheekaanvraag met BKR codering
Interesse in het kopen van een huis of uw bestaande hypotheek oversluiten met een BKR codering? Vul onderstaand formulier in en voeg relevante informatie toe. Wij zullen dan tijdens een quickscan kosteloos beoordelen of een hypotheekaanvraag haalbaar is.

Het helpt enorm indien u een overzicht vanuit het BKR meestuurt hoe de registraties van uw lening(en) is / zijn.

Kan ik mijn BKR codering ongedaan maken?

Het BKR heeft een geschillencommissie die klachten in behandeling neemt indien u van mening bent dat de BKR registratie onjuist is gedaan. Eerst dient u een klacht in te dienen bij de instantie die de melding heeft gedaan. Pas als deze instantie weigert om de registratie aan te passen kunt u naar de geschillencommissie van het BKR. Ook kunt u de burgerlijke rechtbank verzoeken om de melding ongedaan te maken.

Meestal gebeurt een rechtszaak alleen als er haast is bij het verwijderen van de BKR-registratie. Bijvoorbeeld als u een huis hebt gekocht en het financieringsvoorbehoud in het geding is.

Heeft het zin mijn registratie aan te vechten?
Als u echt van mening bent dat u belemmerd bent in het kopen van een huis bijvoorbeeld in verhouding tot de aard van de registratie. De kosten voor de behandeling van de geschillencommissie van het BKR zijn € 50 per dossier.

Is het klagen over uw BKR registratie zinvol?

Als we de behandelde uitspraken van 2017 door de geschillencommissie van het BKR beoordelen lijkt dit een zinvolle oefening. Er zijn in 2017 door het BKR 17 uitspraken gedaan door de geschillencommissie waarvan 13 klagers geheel of gedeeltelijk in het gelijk zijn gesteld. Dat is dus in meer dan 75% van de gevallen positief afgelopen.

Veel klachten worden in een voorstadium behandeld door de voorzitter van de geschillencommissie. Deze klachten worden dan niet op een zitting behandeld en worden schriftelijk afgewikkeld.

Weten of u in aanmerking komt voor een hypotheek ondanks uw BKR-codering?

Wij kijken naar de kansen hoe u wél in aanmerking kunt komen voor een positieve hypotheekaanvraag. Vul onderstaand formulier in of neem rechtstreeks contact met ons op. 

Gratis telefonisch consult.
Hoge klantwaardering.
Eerlijk en neutraal advies.
Keuze uit tientallen geldverstrekkers.
Reactie binnen 24 uur.
Meestal al eerder.