Execution only

De term execution only slaat op het zelf inkopen van financiële producten zoals een hypotheek of een belegging. Wij beperken ons in dit artikel tot de regels rondom het kopen van een hypotheek op basis van execution only.

Het grootste voordeel van het inkopen van een hypotheek met execution only is de prijs. Immers u heeft geen advieskosten. Dit is bijvoorbeeld vergelijkbaar met het verbouwen van een badkamer. U kunt besluiten het sanitair en tegels te kopen in een bouwmarkt en deze zelf te verwerken tot een badkamer. U betaalt alleen de materialen en de aannemer slaat u over. Daarmee spaart u een hoop kosten uit. Daarmee is ook meteen het nadeel zichtbaar voor deze wijze van het regelen van een hypotheek. U moet weten waar u mee bezig bent en krijgt geen garantie op succes.

Op het moment dat u weet wat u nodig hebt dan kunt u prima besluiten om een hypotheek op basis van execution only af te nemen. Niet iedere geldverstrekker heeft overigens de weg opengesteld om een hypotheek op deze basis aan te bieden.

Ook kunt u bijvoorbeeld al een compleet advies hebben afgenomen van een financieel adviseur en weet u wat u nodig hebt.

In artikel 4:23 van de Wft (Wet financieel toezicht) is opgenomen op welke wijze een financieel adviseur om moet gaan met ‘impactvolle’ financiële producten.
Voor deze producten geldt dat de dienstverlener:

  • In het belang van de cliënt informatie moet inwinnen over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voor zover dat redelijkerwijs relevant is voor het te geven advies
  • Die zorg draagt voor dat advies rekening houdt met bovenstaande factoren
  • De overwegingen toelicht die ten grondslag liggen aan het gegeven advies
  • Als geen sprake is van adviesverlening (‘execution only’), de cliënt wijst op het feit dat er geen sprake is van advies

Bij het kopen van een hypotheek is een financiële instelling dus niet verplicht advies te geven. U kunt via ons voor een gunstig tarief van € 750 een hypotheek afnemen op basis van execution only. Blijkt bijvoorbeeld dat tijdens het proces er toch een adviesbehoefte is dan kunt u dit pakket switchen naar een pakket met advisering. Een advies kost € 850.