ABN-AMRO budgethypotheek

ABN Amro is een Nederlandse bank waarvan circa 70% in bezit is van de Nederlandse rijksoverheid. De ABN Amro budgethypotheek is een hypotheek met een scherpe rente. Ook is het mogelijk om een korting van 0,1% op de hypotheekrente te krijgen middels het werknemersarrangement indien ABN Amro met uw werkgever hierover afspraken heeft gemaakt.

Voorwaarden

Verblijfsstatus aanvrager Indien het inkomen benodigd is van aanvrager dan is de Nederlandse nationaliteit benodigd
of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en aanvrager is Nederlands ingezetene.
Aanvrager is eigenaar woning Ja, een aanvrager die uitsluitend schuldenaar is en geen eigenaar financiert men niet.
Aankopen woning voordat echtscheiding is uitgesproken (zonder nieuwe partner) Ja, indien het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend en het convenant definitief is
en hieruit blijkt dat de aanvrager na de echtscheiding geen eigenaar, bewoner of schuldenaar
meer is van de huidige woning.
Aankopen woning voordat echtscheiding is uitgesproken (met nieuwe partner) Indien de echtscheiding nog niet definitief is, moet de aanstaande ex-partner van de
aanvrager toestemming verlenen als de woning wordt aangekocht met een nieuwe partner.
Wat is een vast inkomen? Vast arbeidscontract, tijdelijk arbeidscontract met intentieverklaring en langer dan 6 maanden
in dienst, een AOW uitkering, een IVA uitkering, een pensioen uitkering, een prepensioen en
een lijfrente uitkering.
Annuleringskosten Nee
Annuleringskosten na verlenging Nee
Borgstelling (ouders) mogelijk Nee
Kosten verlengen offerte bij hogere marktrente N.v.t. vanwege maximale geldigheidsduur van 3 maanden.
Offerte geldigheidsduur 3 maanden
Offerte verleningen mogelijk Nee
Totale offerte geldigheidsduur 3 maanden
Verhuisregeling Ja
Bepaling marktwaarde bij bestaande bouw Middels taxatierapport met en zonder waarde na verbouwing. WOZ beschikking.
Bepaling marktwaarde bij nieuwbouw Deze is 83,2% van de marktwaarde en koop- en of aanneemsom inclusief bouwrente
en maximaal 4% renteverlies.
Boete bij verkoop onderpand Nee Nee
Recreatiewoning mogelijk Ja, onder voorwaarden
Verhuurd pand mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woning in buitenland mogelijk Nee, wel via de ABN Amro buitenlandhypotheek voor woningen in Frankrijk en Spanje
Woon-/winkelpand mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woonboerderij mogelijk Ja, zonder bedrijfsmatig agrarisch gebruik en kleiner dan 3 hectare indien er een agrarische
bestemming rust op het perceel.
Woonboot mogelijk Nee
Boetevrij aflossen bij executieverkoop Ja
Boetevrij aflossen bij overlijden partner voor hyp Ja
Maximaal percentage boetevrij aflossen per jaar 10%
Administratiekosten omzetten hypotheekvorm € 150
Max. verstrekking op basis van WOZ 40% van de WOZ-waarde 40% van de WOZ-waarde voor nieuwe klanten en 100% WOZ-waarde voor bestaande klanten
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering Geen overlijdensrisicoverzekering verplicht
Minimale extra aflossing € 0
Restschuld looptijd Maximaal 15 jaar
Restschuld meefinancieren Dit is mogelijk tot 115% van de marktwaarde, ook als de hypotheek op de woning elders loopt.
Tweede hypotheek mogelijk met eerste elders Ja, tegen opslagen is dit mogelijk.
Vergoeding bouwdepotrente bij nieuwbouw Vergoeding tegen gewogen gemiddelde hypotheekrente
Vergoeding bouwdepotrente bij verbouwing Vergoeden tegen de contractrente
Verstrekking bij hypotheek lager dan 60% marktwaarde Mogelijk, bij hypotheek <60% maximale hypotheek op inkomen
Verstrekking bij oversluiten met financieringskosten Mogelijk
Verstrekking met energiebesparende voorzieningen Mogelijk
Aparte nieuwbouwtarieven Nee
Automatische rentedaling o.b.v. LTV Ja, na afloop rvp
Contractrente Offerterente
Lagere schuldverhouding bij (bank)spaarhypotheek Nee
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets Ja
Lagere financieringslast bij opbouwproducten Nee
Partner altijd medeschuldenaar Ja
Afsluitkosten overbruggingskrediet Vergoeding bedraagt 0,5%
Maximaal overbruggingskrediet niet verkocht pand 90% Executiewaarde minus restantschuld
Maximaal overbruggingskrediet verkocht pand 97% Verkoopprijs minus restantschuld
Maximale looptijd overbruggingskred bestaande bouw 24 maanden
Maximale looptijd overbruggingskrediet nieuwbouw 24 maanden
Overbrugging mogelijk indien hypotheek elders Nee
Rentevast
NHG
60%
85%
101%
Variabel
1,75%
1,7%
1,9%
2,4%
Overbrugging
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
1 jaar
1,45%
1,67%
1,69%
2,19%
2 jaar
1,54%
1,49%
1,69%
2,19%
3 jaar
1,54%
1,49%
1,69%
2,19%
4 jaar
5 jaar
1,64%
1,59%
1,79%
2,29%
6 jaar
1,69%
1,64%
1,84%
2,34%
7 jaar
1,74%
1,69%
1,89%
2,39%
8 jaar
9 jaar
10 jaar
1,98%
1,93%
2,13%
2,53%
12 jaar
2,35%
2,15%
2,35%
2,85%
15 jaar
2,3%
2,5%
3%
17 jaar
2,66%
2,61%
2,81%
3,31%
18 jaar
19 jaar
20 jaar
2,66%
2,61%
2,81%
3,31%
25 jaar
3,85%
3,8%
4%
4,5%
30 jaar
3,95%
3,9%
4,1%
4,6%