Argenta

Argenta is een in België gevestigde bank- en verzekeringsgroep die ook actief is op de Nederlandse en Luxemburgse markt. Argenta heeft zijn hoofdkantoor in Antwerpen. Anno 2013 is Argenta de op vier na grootste Belgische bank na de vier grootbanken BNPP Fortis, KBC, Belfius en ING.

De genoemde hypotheekrente is gebaseerd op een offertenrente principe.

Voorwaarden

Offerte
Annuleringskosten Nee
Annuleringskosten na verlenging N.v.t.
Borgstelling mogelijk Conform NHG
Kosten verlengen offerte bij hogere marktrente N.v.t.
Kosten verlengen offerte bij lagere of gelijke marktrente Geen kosten
Offerte geldigheidsduur 4 Maanden
Offerte verlengingsduur Niet mogelijk
Periode tussen oude en nieuwe hypotheek bij verhuisregeling 12 maanden
Totale offerte geldigheidsduur 4 Maanden
Verhuisregeling Ja
Onderpand
Bepaling marktwaarde bij bestaande bouw Taxatie vastgestelde waarde (eventueel na verbouwing)
Blijkens taxatierapport
Bepaling marktwaarde bij nieuwbouw Koop-/aanneemsom + meerwerk + bouwrente + omzetbelasting
Boete bij verkoop onderpand Nee
Maximale verstrekking op basis van modelmatige taxatie Niet mogelijk
Recreatiewoning mogelijk Nee
Verhuurd pand mogelijk Nee
Woning in buitenland mogelijk Nee
Woon-/winkelpand mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woonboerderij mogelijk Nee
Woonboot mogelijk Nee
Lening
Boetevrij aflossen bij executieverkoop Ja
Boetevrij aflossen bij overlijden partner voor hyp Ja
Hoogte boetevrij aflossen per jaar 15%
Kosten omzetten hypotheekvorm 250 euro
Maximale verstrekking op basis van WOZ Niet mogelijk
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering met NHG Boven 80% marktwaarde
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering zonder NHG Indien NHG boven 80% marktwaarde. Indien geen NHG  boven 60% marktwaarde
Boven 60% marktwaarde
Minimale extra aflossing 500 euro
Restschuld looptijd Geen restschuldfinanciering mogelijk
Restschuld meefinancieren Mogelijk
Starterslening mogelijk Ja
Tweede hypotheek mogelijk met eerste elders Nee
Vergoeding bouwdepotrente bij nieuwbouw Hypotheekrente
Vergoeding bouwdepotrente bij verbouwing Hypotheekrente
Verstrekking bij zuiver oversluiten Mogelijk
Verstrekking met energiebesparende voorzieningen Niet mogelijk
Rente
Aparte nieuwbouwtarieven Nee
Automatische rentedaling o.b.v. LTV Nee
Contractrente Laagste rente van offerterente of passeerrente
Lagere schuldverhouding bij (bank)spaarhypotheek N.v.t.
Tussentijdse rentedaling o.b.v. LTV op verzoek Ja
Aanvrager
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets Ja
Lagere financieringslast bij opbouwproducten Ja, alleen bij spaarhypotheken en verzoek adviseur
Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk Ja
Partner altijd medeschuldenaar Ja, Indien inkomen benodigd is voor hypotheek
Overbruggingskrediet
Afsluitkosten overbruggingskrediet 0%
Maximaal overbruggingskrediet niet verkocht pand N.v.t.
Maximaal overbruggingskrediet verkocht pand Verkoopprijs minus restantschuld
Maximale looptijd overbruggingskred bestaande bouw 24 maanden
Maximale looptijd overbruggingskrediet nieuwbouw 24 maanden
Overbrugging mogelijk indien hypotheek elders Nee
Rentevast
NHG
60%
85%
101%
Variabel
1,62%
1,57%
1,82%
Overbrugging
1 jaar
1,3%
1,25%
1,5%
1,9%
2 jaar
3 jaar
1,4%
1,35%
1,6%
2%
4 jaar
5 jaar
1,45%
1,4%
1,65%
2,05%
6 jaar
1,6%
1,55%
1,8%
2,2%
7 jaar
1,65%
1,6%
1,85%
2,25%
8 jaar
9 jaar
10 jaar
1,8%
1,75%
2%
2,4%
12 jaar
2,2%
15 jaar
2,15%
2,4%
2,8%
17 jaar
2,25%
2,2%
2,45%
2,85%
18 jaar
2,3%
2,25%
2,9%
19 jaar
2,3%
2,25%
2,5%
2,9%
20 jaar
2,35%
2,3%
2,55%
2,95%
25 jaar
30 jaar