ASR WelThuis

ASR is een Nederlands verzekeringsbedrijf waarvan de staat de meeste aandelen in handen heeft. In 1999 is ASR in handen geweest van Fortis en tijdens de kredietcrisis heeft de staat de verzekeraar genationaliseerd.

Jaarlijks mag er 15% boetevrij worden afgelost.

Voorwaarden

Offerte
Annuleringskosten Ja, bij annuleren na finaal akkoord
Annuleringskosten na verlenging Ja
Borgstelling mogelijk Nee
Kosten verlengen offerte bij hogere marktrente 0,2% per verlengde maand
Kosten verlengen offerte bij lagere of gelijke marktrente Geen kosten
Offerte geldigheidsduur 3 Maanden
Offerte verlengingsduur 5 Maanden
Periode tussen oude en nieuwe hypotheek bij verhuisregeling 6 maanden
Totale offerte geldigheidsduur 8 Maanden
Verhuisregeling Ja
Verlengingskosten per hele maand of pro-rata Pro-rata per dag
Onderpand
Bepaling marktwaarde bij bestaande bouw NWWI taxatierapport
Bepaling marktwaarde bij nieuwbouw VON + meerwerk+ renteverlies
Boete bij verkoop onderpand Nee
Recreatiewoning mogelijk Nee
Verhuurd pand mogelijk Nee
Woning in buitenland mogelijk Nee
Woon-/winkelpand mogelijk Nee
Woonboerderij mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woonboot mogelijk Nee
Lening
Boetevrij aflossen bij executieverkoop Ja
Boetevrij aflossen bij overlijden partner voor hyp Ja
Hoogte boetevrij aflossen per jaar 15%
Kosten omzetten hypotheekvorm 200 euro
Maximale verstrekking op basis van WOZ Situatie afhankelijk
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering met NHG Geen overlijdensrisicoverzekering verplicht
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering zonder NHG Geen overlijdensrisicoverzekering verplicht
Minimale extra aflossing 50 euro
Restschuld looptijd NHG kortst mogelijk, niet-NHG maximaal 15 jaar
Restschuld meefinancieren Individuele beoordeling
Starterslening mogelijk Ja
Tweede hypotheek mogelijk met eerste elders Nee
Vergoeding bouwdepotrente bij nieuwbouw 24 maanden hypotheekrente minus 1%
Vergoeding bouwdepotrente bij verbouwing 12 maanden hypotheekrente minus 1%
Verstrekking bij zuiver oversluiten Mogelijk
Verstrekking met energiebesparende voorzieningen Mogelijk
Rente
Aparte nieuwbouwtarieven Nee
Automatische rentedaling o.b.v. LTV Ja, direct
Contractrente Offerterente
Lagere schuldverhouding bij (bank)spaarhypotheek N.v.t.
Tussentijdse rentedaling o.b.v. LTV op verzoek n.v.t.
Aanvrager
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets Ja, Vanaf 20.000 euro
Lagere financieringslast bij opbouwproducten Conform NHG
Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk Ja
Partner altijd medeschuldenaar Ja
Overbruggingskrediet
Afsluitkosten overbruggingskrediet 0,30%
Maximaal overbruggingskrediet niet verkocht pand Marktwaarde of verkoopprijs minus restantschuld minus makelaarscourtage
Maximaal overbruggingskrediet verkocht pand Verkoopopbrengst -/- af te lossen hypotheek -/- makelaarskosten (werkelijke kosten of stelpost 2%)
Maximale looptijd overbruggingskred bestaande bouw 24 maanden
Maximale looptijd overbruggingskrediet nieuwbouw 24 maanden
Overbrugging mogelijk indien hypotheek elders Nee
Rentevast
NHG
60%
85%
101%
Variabel
1,5%
1,86%
1,87%
2,15%
Overbrugging
2,75%
2,75%
2,75%
2,75%
1 jaar
1,2%
1,41%
1,42%
1,7%
2 jaar
1,2%
1,41%
1,42%
1,7%
3 jaar
1,5%
1,55%
1,65%
2,05%
4 jaar
5 jaar
1,6%
1,6%
1,7%
2,1%
6 jaar
1,6%
1,7%
1,8%
2,2%
7 jaar
1,6%
1,7%
1,8%
2,2%
8 jaar
1,6%
1,6%
1,7%
2,2%
9 jaar
10 jaar
1,9%
1,95%
2,05%
2,45%
12 jaar
2,4%
2,6%
2,7%
3,1%
15 jaar
2,65%
2,75%
3,15%
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
2,6%
2,65%
2,75%
3,15%
25 jaar
3,35%
3,7%
3,8%
4,2%
30 jaar
3,45%
3,8%
3,9%
4,3%