Florius Profijt drie + drie

Florius (voormalig Bouwfonds) is onderdeel van ABN Amro groep en voert twee hypotheekvormen.

Men biedt ook een vaste rente voor een overbruggingshypotheek, thans 3,65%.

Voorwaarden

Offerte
Afwijkende offerte geldigheidsduur bij nieuwbouw Nee
Afwijkende offerte verlengingsduur bij nieuwbouw Nee
Annuleringskosten Nee
Annuleringskosten na verlenging Ja, 0,25% per verlengde maand
Borgstelling mogelijk Nee
Kosten verlengen offerte bij hogere marktrente 0,25% per verlengde maand
Offerte geldigheidsduur 3 Maanden
Offerte verlengingsduur 3 Maanden
Totale offerte geldigheidsduur 6 Maanden
3 Maanden
Verhuisregeling Ja
Onderpand
Bepaling marktwaarde bij bestaande bouw Taxatierapport van een STENV gecertificeerd validatie-instituut
Bepaling marktwaarde bij nieuwbouw Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies (max. 4%)
Boete bij verkoop onderpand Nee
Maximale verstrekking op basis van modelmatige taxatie 100% van de marktwaarde
Minimale looptijd erfpacht Niet voor einddatum hypotheek
Recreatiewoning mogelijk Nee
Verhuurd pand mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woning in buitenland mogelijk Nee
Woon-/winkelpand mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woonboerderij mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woonboot mogelijk Nee
Lening
Boetevrij aflossen bij executieverkoop Ja
Boetevrij aflossen bij overlijden partner voor hyp Ja
Hoogte boetevrij aflossen per jaar 10% bij geleend geld, 100% boetevrij uit eigen middelen.
Kosten omzetten hypotheekvorm 0 euro
Maximale verstrekking op basis van WOZ 85% van de WOZ-waarde
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering met NHG Geen overlijdensrisicoverzekering verplicht
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering zonder NHG Geen overlijdensrisicoverzekering verplicht
Minimale extra aflossing 25 euro
Periode overbrugging van dubbele woonlasten 12 maanden
Restschuld looptijd 15 jaar
Restschuld meefinancieren Mogelijk, Tot 115% marktwaarde
Starterslening mogelijk Alleen met NHG
Tweede hypotheek mogelijk met eerste elders Nee
Vergoeding bouwdepotrente bij nieuwbouw Hypotheekrente
Vergoeding bouwdepotrente bij verbouwing Gewogen gemiddelde hypotheekrente
Verstrekking bij zuiver oversluiten Mogelijk
Verstrekking met energiebesparende voorzieningen Mogelijk
Rente
Aparte nieuwbouwtarieven Nee
Automatische rentedaling o.b.v. LTV Ja, na afloop rvp
Contractrente Offerterente
Lagere schuldverhouding bij (bank)spaarhypotheek Ja
Aanvrager
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets Ja
Lagere financieringslast bij opbouwproducten Nee
Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk Ja
Minder dan drie kalenderjaren inkomen bij flexwerkers Niet mogelijk (3 jaar vereist)
Minder dan drie kalenderjaren inkomen bij zelfstandigen Ja, onder voorwaarden
Partner altijd medeschuldenaar Nee
Overbruggingskrediet
Afsluitkosten overbruggingskrediet N.v.t.
Maximaal overbruggingskrediet niet verkocht pand 90% marktwaarde minus restantschuld
Maximaal overbruggingskrediet verkocht pand Netto verkoop opbrengst minus restantschuld
Maximale looptijd overbruggingskred bestaande bouw 24 maanden
Maximale looptijd overbruggingskrediet nieuwbouw 24 maanden
Overbrugging mogelijk indien hypotheek elders Nee
Rentevast
NHG
60%
85%
101%
Variabel
1,75%
1,65%
1,85%
2,3%
Overbrugging
3,05%
3,05%
3,05%
3,05%
1 jaar
1,55%
1,45%
1,65%
2,1%
2 jaar
3 jaar
1,55%
1,45%
1,65%
2,1%
4 jaar
5 jaar
1,65%
1,55%
1,75%
2,2%
6 jaar
1,7%
1,6%
1,8%
2,25%
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
1,83%
1,73%
1,93%
2,38%
12 jaar
2,4%
2,1%
2,3%
2,75%
15 jaar
2,3%
2,5%
2,95%
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
2,66%
2,61%
2,81%
3,26%
25 jaar
30 jaar
3,85%
3,75%
3,95%
4,4%