Hypotrust Comfort Hypotheek

Kenmerken van de Hypotrust Comfort Hypotheek :

  • Offerte geldigheidsduur is 3 maanden.
  • De offerte kunt u kosteloos annuleren gedurende het offertetraject.
  • Vrije keuze overlijdensrisicoverzekering.
  • Gunstige meeneemregeling.

Voorwaarden

Offerte
Annuleringskosten Nee
Annuleringskosten na verlenging Nee
Borgstelling mogelijk Nee
Kosten verlengen offerte bij hogere marktrente 0,25% per verlengde maand
Kosten verlengen offerte bij lagere of gelijke marktrente 0,25% per verlengde maand
Offerte geldigheidsduur 3 Maanden
Offerte verlengingsduur 3 Maanden
Periode tussen oude en nieuwe hypotheek bij verhuisregeling 6 maanden
Totale offerte geldigheidsduur 6 Maanden
Verhuisregeling Ja
Verlengingskosten per hele maand of pro-rata Hele maand
Onderpand
Bepaling marktwaarde bij bestaande bouw Blijkens taxatierapport
Bepaling marktwaarde bij nieuwbouw Koop-/aanneemsom + meerwerk + max. 4% renteverlies
Boete bij verkoop onderpand Nee
Recreatiewoning mogelijk Nee
Verhuurd pand mogelijk Nee
Woning in buitenland mogelijk Nee
Woon-/winkelpand mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woonboerderij mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woonboot mogelijk Nee
Lening
Boetevrij aflossen bij executieverkoop Nee
Boetevrij aflossen bij overlijden partner voor hyp Ja
Hoogte boetevrij aflossen per jaar 10%
Kosten omzetten hypotheekvorm 225 euro
Maximale verstrekking op basis van WOZ 60% van de WOZ-waarde
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering met NHG Boven 80% marktwaarde
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering zonder NHG Geen overlijdensrisicoverzekering verplicht
Minimale extra aflossing 500 euro
Restschuld meefinancieren Niet mogelijk
Starterslening mogelijk Alleen met NHG
Tweede hypotheek mogelijk met eerste elders Nee
Vergoeding bouwdepotrente bij nieuwbouw Gelijk aan hypotheekrente. Bij verlenging geen vergoeding
Vergoeding bouwdepotrente bij verbouwing Gelijk aan hypotheekrente. Bij verlenging geen vergoeding
Verstrekking bij zuiver oversluiten Mogelijk, Tot 101% marktwaarde
Verstrekking met energiebesparende voorzieningen Mogelijk
Rente
Aparte nieuwbouwtarieven Nee
Automatische rentedaling o.b.v. LTV Nee
Contractrente Laagste rente van offerterente of passeerrente
Lagere schuldverhouding bij (bank)spaarhypotheek N.v.t.
Tussentijdse rentedaling o.b.v. LTV op verzoek Ja
Aanvrager
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets Ja, Bij niet-NHG
Nee, Bij NHG
Lagere financieringslast bij opbouwproducten Nee
Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk Ja
Partner altijd medeschuldenaar Nee
Overbruggingskrediet
Afsluitkosten overbruggingskrediet 0%
Maximaal overbruggingskrediet niet verkocht pand Overbrugging uitsluitend mogelijk indien woning verkocht en ontbindende voorwaarden vervallen
Maximaal overbruggingskrediet verkocht pand Marktwaarde -/- restschuld -/- 3% kosten
Maximale looptijd overbruggingskred bestaande bouw 9 maanden
Maximale looptijd overbruggingskrediet nieuwbouw 18 maanden
Overbrugging mogelijk indien hypotheek elders N.v.t.
Rentevast
NHG
60%
85%
101%
Variabel
1,95%
1,85%
Overbrugging
1 jaar
1,44%
1,35%
1,5%
2,35%
2 jaar
1,44%
1,35%
1,5%
2,35%
3 jaar
1,44%
1,35%
1,5%
2,35%
4 jaar
5 jaar
1,44%
1,36%
1,5%
2,41%
6 jaar
1,72%
1,65%
1,76%
2,47%
7 jaar
1,72%
1,66%
1,76%
2,47%
8 jaar
9 jaar
10 jaar
1,87%
1,8%
1,84%
2,62%
12 jaar
2,6%
1,89%
2,01%
2,94%
15 jaar
2,5%
2,6%
3,35%
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
2,9%
2,8%
2,9%
3,65%
25 jaar
30 jaar