ING bank

ING bank is een grote Nederlandse bankinstelling.

Voorwaarden

Verblijfsstatus aanvrager Een aanvrager dient op het moment van aanvragen een vaste woon- en verblijfplaats te hebben in
Nederland, België of Duitsland. Na passering van de hypotheek dient deze in Nederland te zijn.
Bij een niet Nederlandse nationaliteit dient de aanvrager te beschikken over de nationaliteit van :
een EU-lidstaat, Noorwegen, Liechtenstein, Ijsland of Zwitserland of de aanvrager heeft een verblijfs-
vergunning voor onbepaalde tijd (type II, IV of V) of indien de aanvraag tot 90% is dan is een verblijfs-
vergunning voor bepaalde tijd ook voldoende.
Aanvrager is eigenaar woning Ja, een aanvrager die uitsluitend schuldenaar is en geen eigenaar financiert men niet.
Aankopen woning voordat echtscheiding is uitgesproken (zonder nieuwe partner) Nee, dit is niet mogelijk.
Aankopen woning voordat echtscheiding is uitgesproken (met nieuwe partner) Nee, dit is niet mogelijk.
Wat is een vast inkomen? Vast arbeidscontract, tijdelijk arbeidscontract met intentieverklaring en langer dan 6 maanden
in dienst, een AOW uitkering, een IVA uitkering, een pensioen uitkering, een prepensioen en
een lijfrente uitkering.
Annuleringskosten Ja, de annuleringskosten bedragen 1% over de hoofdsom.
Annuleringskosten na verlenging Ja, de annuleringskosten bedragen 1% over de hoofdsom.
Borgstelling mogelijk Nee
Offerte geldigheidsduur De offerte is 3,5 maand geldig.
Offerte verlengingsduur De offerte is met 3 maanden te verlengen.
Totale offerte geldigheidsduur Totaal is de offerte 6,5 maanden geldig.
Verhuisregeling Ja
Bepaling marktwaarde bij bestaande bouw Middels taxatierapport met en zonder waarde na verbouwing.
Bepaling marktwaarde bij nieuwbouw Koop-/aanneemsom en meerwerk en bouwrente en kosten nutsvoorzieningen en afkoopsom erfpacht
Koopprijs van de woning en maximaal 4% renteverlies.
Boete bij verkoop onderpand Niet voor nieuw af te sluiten hypotheken, in het verleden heeft ING bank wel een verhuisboete opgenomen.
Recreatiewoning mogelijk Nee
Verhuurd pand mogelijk Nee
Woning in buitenland mogelijk Nee
Woon-/winkelpand mogelijk Nee
Woonboerderij mogelijk Nee
Woonboot mogelijk Nee, uitsluitend voor bestaande hypotheken is een vervolghypotheek mogelijk.
Boetevrij aflossen bij executieverkoop Ja
Boetevrij aflossen bij overlijden partner voor hypotheek Ja
Hoogte boetevrij aflossen per jaar 10%
Kosten omzetten hypotheekvorm € 225
Max. verstrekking op basis van WOZ 90% LTV
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering De regels van NHG worden gevolgd, hypotheken zonder NHG hebben geen verplichte dekking nodig.
Minimale extra aflossing € 0
Restschuld looptijd Een looptijd van 15 jaar maximaal.
Restschuld meefinancieren Dit is mogelijk.
Tweede hypotheek mogelijk met eerste elders Nee
Vergoeding bouwdepotrente bij nieuwbouw Hypotheekrente
Vergoeding bouwdepotrente bij verbouwing Hypotheekrente
Verstrekking bij hypotheek lager dan 60% marktwaarde Dit is niet mogelijk.
Verstrekking bij oversluiten met financieringskosten Dit is mogelijk.
Verstrekking met energiebesparende voorzieningen Dit is niet mogelijk.
Aparte nieuwbouwtarieven Nee
Automatische rentedaling op basis van LTV Ja, na afloop rentevaste periode.
Contractrente Offerterente
Lagere schuldverhouding bij (bank)spaarhypotheek Nee
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets Nee, tenzij iemand beschikt over minimaal € 75.000 vrij vermogen. Dan gelden maatwerkoplossingen.
Lagere financieringslast bij opbouwproducten Nee
Partner altijd medeschuldenaar Ja
Overbruggingskrediet Maximaal 24 maanden.
Afsluitkosten overbruggingskrediet 0,5% over de hoofdsom
Maximaal overbruggingskrediet niet verkocht pand Marktwaarde minus restantschuld
Maximaal overbruggingskrediet verkocht pand Netto verkoop opbrengst minus restantschuld
Maximale looptijd overbruggingskred bestaande bouw 24 maanden
Maximale looptijd overbruggingskrediet nieuwbouw 24 maanden
Overbrugging mogelijk indien hypotheek elders Ja
Rentevast
NHG
60%
85%
101%
Variabel
2,03%
2,03%
2,03%
2,03%
Overbrugging
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
1 jaar
1,44%
1,44%
1,69%
2,14%
2 jaar
3 jaar
1,49%
1,49%
1,74%
2,19%
4 jaar
5 jaar
1,55%
1,55%
1,8%
2,25%
6 jaar
7 jaar
1,57%
1,57%
1,82%
2,27%
8 jaar
9 jaar
10 jaar
1,69%
1,64%
1,89%
2,34%
12 jaar
2,35%
2,2%
2,45%
2,9%
15 jaar
2,35%
2,6%
3,05%
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
2,45%
2,45%
2,7%
3,15%
25 jaar
30 jaar