Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden is onderdeel van ING Groep. ING Groep is een wereldwijd actief in meer dan 50 landen met een uitgebreid productassortiment op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer.
Nationale Nederlanden is aanbieder van pensioenen, hypotheken en verzekeringen. Nationale Nederlanden biedt haar producten aan zowel particulieren als ondernemers aan en werkt met onafhankelijke adviseurs. Nationale Nederlanden biedt onder andere een levenhypotheek en spaarhypotheek aan.

Nationale Nederlanden heeft speciale tarieven voor nieuwbouw.

Voorwaarden

Offerte
Annuleringskosten Ja
Annuleringskosten na verlenging Ja
Borgstelling mogelijk Ja
Kosten verlengen offerte bij hogere marktrente 0,2% per verlengde maand
Kosten verlengen offerte bij lagere of gelijke marktrente Geen kosten
Offerte geldigheidsduur 6 Maanden, Nieuwbouw
3 Maanden, Bestaande bouw
6 Maanden, Bestaande bouw
Periode tussen oude en nieuwe hypotheek bij verhuisregeling 3 Maanden, Nieuwbouw
6 maanden
Totale offerte geldigheidsduur 9 Maanden
Verhuisregeling Ja
Verlengingskosten per hele maand of pro-rata Pro-rata per dag
Onderpand
Bepaling marktwaarde bij bestaande bouw Taxatie vastgestelde waarde (eventueel na verbouwing)
Bepaling marktwaarde bij nieuwbouw Koop/ aanneemsom + koopsom grond + meerwerk + Afkoopsom erfpacht (eeuwigdurend) + bouwrente +
renteverlies
Boete bij verkoop onderpand Nee
Recreatiewoning mogelijk Nee
Verhuurd pand mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woning in buitenland mogelijk Nee
Woon-/winkelpand mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woonboerderij mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woonboot mogelijk Nee
Lening
Boetevrij aflossen bij executieverkoop Nee
Boetevrij aflossen bij overlijden partner voor hyp Ja
Hoogte boetevrij aflossen per jaar 10%
Kosten omzetten hypotheekvorm 250 euro
Maximale verstrekking op basis van WOZ Niet mogelijk
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering met NHG Geen overlijdensrisicoverzekering verplicht. Verpanding niet mogelijk.
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering zonder NHG Geen overlijdensrisicoverzekering verplicht
Minimale extra aflossing 0 euro
Restschuld looptijd Geen beperking
Restschuld meefinancieren Mogelijk, Alleen restschuld Nationale Nederlanden
Starterslening mogelijk Nee
Tweede hypotheek mogelijk met eerste elders Nee
Vergoeding bouwdepotrente bij nieuwbouw Gewogen gemiddelde hypotheekrente
Vergoeding bouwdepotrente bij verbouwing Hypotheekrente minus 1%
Verstrekking bij zuiver oversluiten Mogelijk
Verstrekking met energiebesparende voorzieningen Mogelijk
Rente
Aparte nieuwbouwtarieven Nee
Automatische rentedaling o.b.v. LTV Ja, na afloop rvp
Contractrente Offerterente
Lagere schuldverhouding bij (bank)spaarhypotheek Ja
Tussentijdse rentedaling o.b.v. LTV op verzoek Nee
Aanvrager
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets Ja
Lagere financieringslast bij opbouwproducten Ja
Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk Ja
Partner altijd medeschuldenaar Ja
Overbruggingskrediet
Afsluitkosten overbruggingskrediet 0%
Maximaal overbruggingskrediet niet verkocht pand 90% marktwaarde minus restantschuld
Maximaal overbruggingskrediet verkocht pand Verkoopprijs minus restantschuld
Maximale looptijd overbruggingskred bestaande bouw 6 maanden
Maximale looptijd overbruggingskrediet nieuwbouw 12 maanden
Overbrugging mogelijk indien hypotheek elders Nee
Rentevast
NHG
60%
85%
101%
Variabel
1,48%
1,88%
1,88%
2,28%
Overbrugging
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
1 jaar
1,25%
1,65%
1,65%
2,05%
2 jaar
1,25%
1,65%
2,05%
2,05%
3 jaar
4 jaar
5 jaar
1,6%
2%
2%
2,4%
6 jaar
1,7%
2,1%
2,1%
2,5%
7 jaar
1,85%
2,25%
2,25%
2,65%
8 jaar
9 jaar
10 jaar
2,05%
2,45%
2,45%
2,85%
12 jaar
2,3%
2,5%
2,5%
2,9%
15 jaar
2,7%
2,7%
3,1%
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
2,35%
2,75%
2,75%
3,15%
25 jaar
30 jaar
2,6%
3%
3%
3,15%