NIBC Direct

NIBC

Voorwaarden

Offerte
Annuleringskosten Nee
Annuleringskosten na verlenging N.v.t.
Borgstelling mogelijk Nee
Kosten verlengen offerte bij hogere marktrente N.v.t.
Kosten verlengen offerte bij lagere of gelijke marktrente Geen kosten
Offerte geldigheidsduur 4 Maanden
Offerte verlengingsduur Niet mogelijk
Periode tussen oude en nieuwe hypotheek bij verhuisregeling 6 maanden
Totale offerte geldigheidsduur 4 Maanden
Verhuisregeling Ja
Verlengingskosten per hele maand of pro-rata n.v.t.
Onderpand
Bepaling marktwaarde bij bestaande bouw Taxatie vastgestelde waarde (eventueel na verbouwing)
Bepaling marktwaarde bij nieuwbouw Koop-/aanneemsom + meerwerk (max. 25%) + bouwrente + max. 4% renteverlies + afkoop erfpacht + aansluiting nutsvoorzieningen
Boete bij verkoop onderpand Nee
Recreatiewoning mogelijk Nee
Verhuurd pand mogelijk Nee
Woning in buitenland mogelijk Nee
Woon-/winkelpand mogelijk Nee
Woonboerderij mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woonboot mogelijk Nee
Lening
Boetevrij aflossen bij executieverkoop Ja
Boetevrij aflossen bij overlijden partner voor hyp Ja
Hoogte boetevrij aflossen per jaar 15%
Kosten omzetten hypotheekvorm 0 euro
Maximale verstrekking op basis van WOZ Niet mogelijk
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering met NHG Boven 80% marktwaarde
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering zonder NHG Boven 80% marktwaarde
Minimale extra aflossing 0 euro
Restschuld looptijd 15 jaar
Restschuld meefinancieren Mogelijk
Tweede hypotheek mogelijk met eerste elders Nee
Vergoeding bouwdepotrente bij nieuwbouw Gelijk aan hypotheekrente. Bij verlenging geen vergoeding
Verstrekking bij zuiver oversluiten Mogelijk
Verstrekking met energiebesparende voorzieningen Mogelijk
Rente
Aparte nieuwbouwtarieven Nee
Automatische rentedaling o.b.v. LTV Ja, direct
Contractrente Offerterente
Lagere schuldverhouding bij (bank)spaarhypotheek N.v.t.
Tussentijdse rentedaling o.b.v. LTV op verzoek n.v.t.
Aanvrager
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets Nee
Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk Ja
Partner altijd medeschuldenaar Nee
Overbruggingskrediet
Afsluitkosten overbruggingskrediet N.v.t.
Maximaal overbruggingskrediet niet verkocht pand Overbrugging uitsluitend mogelijk indien woning verkocht en ontbindende voorwaarden vervallen
Maximaal overbruggingskrediet verkocht pand Marktwaarde minus restantschuld
Maximale looptijd overbruggingskred bestaande bouw 24 maanden
Maximale looptijd overbruggingskrediet nieuwbouw 24 maanden
Overbrugging mogelijk indien hypotheek elders Nee
Rentevast
NHG
60%
85%
101%
Variabel
Overbrugging
2,29%
2,29%
2,29%
2,29%
1 jaar
1,49%
1,69%
1,89%
2,09%
2 jaar
1,54%
1,74%
1,94%
2,14%
3 jaar
1,59%
1,74%
1,94%
2,14%
4 jaar
1,59%
1,74%
1,94%
2,14%
5 jaar
1,59%
1,74%
1,94%
2,14%
6 jaar
2,09%
2,14%
2,34%
2,54%
7 jaar
2,09%
2,14%
2,34%
2,54%
8 jaar
2,09%
2,14%
2,34%
2,54%
9 jaar
2,09%
2,14%
2,34%
2,54%
10 jaar
1,99%
1,88%
2,08%
2,28%
12 jaar
2,39%
2,69%
2,89%
3,09%
15 jaar
2,69%
2,89%
3,09%
17 jaar
2,69%
2,84%
3,04%
3,24%
18 jaar
19 jaar
20 jaar
2,74%
2,94%
3,14%
3,34%
25 jaar
30 jaar
2,6%