Obvion Compact

Obvion voert 3 soorten hypotheeklijnen, de Compact Hypotheek is de meest gunstige qua rentetarieven. Ook is het mogelijk om ouders mee te laten tekenen bij Obvion in de hypotheekofferte.

Voorwaarden

Obvion Compact Hypotheek
Offerte
Annuleringskosten Ja, Eenmalig € 500
Annuleringskosten na verlenging Ja, Eenmalig € 500
Borgstelling mogelijk Ja, onder voorwaarden
Kosten verlengen offerte bij hogere marktrente 0,25% per verlengde maand
Kosten verlengen offerte bij lagere of gelijke marktrente 0,25% per verlengde maand
Offerte geldigheidsduur 3 Maanden
Offerte verlengingsduur 3 Maanden
Periode tussen oude en nieuwe hypotheek bij verhuisregeling 3 maanden
Totale offerte geldigheidsduur 6 Maanden
Verhuisregeling Ja
Verlengingskosten per hele maand of pro-rata Pro-rata per dag
Onderpand
Bepaling marktwaarde bij bestaande bouw Laagste waarde van koopsom en taxatie
Bepaling marktwaarde bij nieuwbouw Koop-/aanneemsom (inclusief btw, exclusief grond-/bouwrente) + kosten meerwerk (inclusief btw)+ 4% renteverlies
Boete bij verkoop onderpand Nee
Recreatiewoning mogelijk Nee
Verhuurd pand mogelijk Nee
Woning in buitenland mogelijk Nee
Woon-/winkelpand mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woonboerderij mogelijk Ja, onder voorwaarden
Woonboot mogelijk Nee
Lening
Boetevrij aflossen bij executieverkoop Ja
Boetevrij aflossen bij overlijden partner voor hyp Ja
Hoogte boetevrij aflossen per jaar 20%
Kosten omzetten hypotheekvorm 150 euro
Maximale verstrekking op basis van WOZ 65% van de WOZ-waarde
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering met NHG Geen overlijdensrisicoverzekering verplicht
Minimale dekking overlijdensrisicoverzekering zonder NHG Boven 80% marktwaarde
Minimale extra aflossing 0 euro
Restschuld looptijd Maximaal 15 jaar
Restschuld meefinancieren Mogelijk, Tot 115% marktwaarde
Starterslening mogelijk Ja
Tweede hypotheek mogelijk met eerste elders Nee
Vergoeding bouwdepotrente bij nieuwbouw Gewogen gemiddelde hypotheekrente minus 1%
Vergoeding bouwdepotrente bij verbouwing Gewogen gemiddelde hypotheekrente minus 1%
Verstrekking bij zuiver oversluiten Mogelijk, Tot 110% marktwaarde
Verstrekking met energiebesparende voorzieningen Mogelijk
Rente
Aparte nieuwbouwtarieven Nee
Automatische rentedaling o.b.v. LTV Ja, direct
Contractrente Offerterente
Lagere schuldverhouding bij (bank)spaarhypotheek Nee
Tussentijdse rentedaling o.b.v. LTV op verzoek n.v.t.
Aanvrager
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets Ja
Lagere financieringslast bij opbouwproducten Nee
Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk Ja
Partner altijd medeschuldenaar Nee
Overbruggingskrediet
Afsluitkosten overbruggingskrediet 0%
Maximaal overbruggingskrediet niet verkocht pand 90% marktwaarde minus restantschuld
Maximaal overbruggingskrediet verkocht pand Verkoopprijs minus restantschuld
Maximale looptijd overbruggingskred bestaande bouw 24 maanden
Maximale looptijd overbruggingskrediet nieuwbouw 24 maanden
Overbrugging mogelijk indien hypotheek elders Ja
Rentevast
NHG
60%
85%
101%
Variabel
1,85%
1,95%
2,05%
2,45%
Overbrugging
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
1 jaar
2 jaar
1,35%
1,45%
1,55%
1,95%
3 jaar
4 jaar
5 jaar
1,4%
1,5%
1,6%
2%
6 jaar
1,59%
1,69%
1,79%
2,19%
7 jaar
1,64%
1,74%
1,84%
2,24%
8 jaar
9 jaar
10 jaar
1,69%
1,79%
1,89%
2,29%
12 jaar
2,24%
2,19%
2,29%
2,69%
15 jaar
2,34%
2,44%
2,84%
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
2,43%
2,53%
2,63%
3,03%
25 jaar
30 jaar
3,35%
3,45%
3,55%
3,95%