Rabobank BasisHypotheek

Rabobank is een Nederlandse geldverstrekker en heeft 2 hypotheeklijnen. De voordelige budgetvariant onder de noemer Rabobank BasisHypotheek en de reguliere hypotheek onder de noemer Plusvoorwaarden.

Voorwaarden

Offerte
Afwijkende offerte verlengingsduur bij nieuwbouw N.v.t
Annuleringskosten Ja
Annuleringskosten na verlenging N.v.t.
Borgstelling mogelijk Nee
Kosten verlengen offerte bij hogere marktrente N.v.t.
Kosten verlengen offerte bij lagere of gelijke marktrente Geen kosten
Offerte geldigheidsduur 6 Maanden
Offerte verlengingsduur Niet mogelijk
Periode tussen oude en nieuwe hypotheek bij verhuisregeling 3 maanden
Totale offerte geldigheidsduur 6 Maanden
Verhuisregeling Ja
Verlengingskosten per hele maand of pro-rata n.v.t.
Onderpand
Bepaling marktwaarde bij bestaande bouw Blijkens taxatierapport
Bepaling marktwaarde bij nieuwbouw Koop-/aanneemsom + meerwerk (max 15%) + bouwrente + renteverlies + aansluitingen nutsvoorzieningen
Boete bij verkoop onderpand Nee
Maximale verstrekking op basis van modelmatige taxatie Niet mogelijk
Minimale looptijd erfpacht Niet voor einddatum hypotheek
Recreatiewoning mogelijk Nee
Soort erfpacht Overheid en particuliere
Verhuurd pand mogelijk Nee
Woning in buitenland mogelijk Nee
Woon-/winkelpand mogelijk Nee
Rentevast
NHG
60%
85%
101%
Variabel
Overbrugging
1 jaar
1,2%
1,2%
1,6%
1,9%
2 jaar
1,3%
1,3%
1,7%
2%
3 jaar
1,5%
1,5%
1,9%
2,2%
4 jaar
1,5%
1,5%
1,9%
2,2%
5 jaar
1,6%
1,6%
2%
2,3%
6 jaar
1,6%
1,6%
2%
2,3%
7 jaar
1,6%
1,6%
2%
2,3%
8 jaar
1,7%
1,7%
2%
2,3%
9 jaar
1,7%
1,7%
2,1%
2,4%
10 jaar
1,7%
1,7%
2,1%
2,4%
12 jaar
2,4%
2,1%
2,5%
2,8%
15 jaar
2,4%
2,8%
3,1%
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
2,6%
2,6%
3%
3,3%
25 jaar
3,1%
3,1%
3,5%
3,8%
30 jaar
3,4%
3,4%
3,8%
4,1%